Pi Zero als smart USB-stick 3

Door synoniem op vrijdag 6 december 2019 22:31 - Reacties (2)
Categorie: Raspberry Pi, Views: 2.529

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat geldt ook voor mijn projectje met de Pi Zero. De uiteindelijke bedoeling is om een USB-stick te hebben met een ge-encrypte opslagmogelijkheid. Uitgerekend wanneer je daarmee bezig bent blijkt je SD-kaart het begeven te hebben. Gelukkig kon ik een voordelige 64 GB SD-kaart scoren met Black Friday.

De Pi om te toveren in een massaopslag is vrij eenvoudig. Dat is namelijk een kwestie van de module g_mass_storage laden met de juiste parameters. Er zijn twee maren:

1 - Je kunt betreffende fileimage of het block device niet gelijktijdig door de Pi en de host laten benaderen. Dit resulteert gegarandeerd in datacorruptie, als het al werkt. Ik heb het uiteraard wel geprobeerd met kopieeren maar bestanden stonden volgens de host op de stick maar de Pi leek ze volkomen te negeren. Maar zodra de Pi een keer ge-rebooted was bleken de bestanden verminkt te zijn. En volstrekt willekeurig of de data afkomstig is van de Pi of van de host.

2 - Je kunt de losse module g_serial en g_mass_storage niet gelijkertijd laden. Om dit laten werken moet je de module g_multi gebruiken met een configuratiebestand voor de parameters die je mee wil geven. Zoals gemeld in aflevering 2 is g_multi een composite driver en daarmee een combo van g_serial, g_ether en g_mass_storage. De parameters die je mee moet geven zijn overigens gelijk aan die van de losse g_ modules. Voor nu heb ik de parameters voor g_ether even gelaten voor wat het is.

Daarnaast was het mijn bedoeling om Veracrypt te gebruiken voor encryptie van de stick. Veracrypt is de opvolger van Truecrypt wat zowel onder Windows als Linux te gebruiken is. Het maakt standaard geen deel uit van Raspbian dus je moet het zelf downloaden en installeren. De laatste versie voor Raspbian is 1.21. Wil je versie 1.24 met hotfix dan zul je deze zelf moeten compileren (inclusief een patch aanbrengen en alle afhankelijkheden met de hand regelen).

Helaas is Veracrypt een maatje te groot voor de Pi Zero. Bij een ge-encrypte container van 8 GiB had de Zero bijna vijf minuten nodig om deze te openen. Mocht je Veracrypt willen gebruiken voor een Pi 3 of 4, versie 1.21 is te downloaden van Sourceforge.

De eerste stap nu is het maken van een fileimage op de Pi om te kijken of alles werkt zoals geadverteerd. Het aanmaken van een ge-encrypted deel komt hier na daarom begin ik met een imagefile van 8 GiB.
code:
1
2
3
4
5
$ sudo dd bs=4M if=/dev/zero of=/usbshare.img count=2048

 2048+0 records in
 2048+0 records out
 8589934592 bytes (8.6 GB, 8.0 GiB) copied, 506.236 s, 17.0 MB/s

Vervolgens willen we hier een bestandssysteem op maken. Dat doen we door de imagefile te 'mounten' als een loop device, deze te partitioneren en vervolgens met FAT32 te formatteren. FAT32 omdat die zowel in Windows als Linux goed ondersteund wordt.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
$ sudo losetup -f 

 /dev/loop0

$ sudo losetup -P /dev/loop0 /usbshare.img

$ sudo fdisk /dev/loop0

Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/loop0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 
First sector (2048-16777215, default 2048): 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-16777215, default 16777215): 

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 8 GiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): L

 0 Empty      24 NEC DOS     81 Minix / old Lin bf Solaris    
 1 FAT12      27 Hidden NTFS Win 82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
 2 XENIX root   39 Plan 9     83 Linux      c4 DRDOS/sec (FAT-
 3 XENIX usr    3c PartitionMagic 84 OS/2 hidden or c6 DRDOS/sec (FAT-
 4 FAT16 <32M   40 Venix 80286   85 Linux extended c7 Syrinx     
 5 Extended    41 PPC PReP Boot  86 NTFS volume set da Non-FS data  
 6 FAT16      42 SFS       87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
 7 HPFS/NTFS/exFAT 4d QNX4.x     88 Linux plaintext de Dell Utility  
 8 AIX       4e QNX4.x 2nd part 8e Linux LVM    df BootIt     
 9 AIX bootable  4f QNX4.x 3rd part 93 Amoeba     e1 DOS access   
 a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM   94 Amoeba BBT   e3 DOS R/O    
 b W95 FAT32    51 OnTrack DM6 Aux 9f BSD/OS     e4 SpeedStor   
 c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M      a0 IBM Thinkpad hi ea Rufus alignment
 e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a5 FreeBSD     eb BeOS fs    
 f W95 Ext'd (LBA) 54 OnTrackDM6   a6 OpenBSD     ee GPT      
10 OPUS      55 EZ-Drive    a7 NeXTSTEP    ef EFI (FAT-12/16/
11 Hidden FAT12  56 Golden Bow   a8 Darwin UFS   f0 Linux/PA-RISC b
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk   a9 NetBSD     f1 SpeedStor   
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor    ab Darwin boot   f4 SpeedStor   
16 Hidden FAT16  63 GNU HURD or Sys af HFS / HFS+   f2 DOS secondary 
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs     fb VMware VMFS  
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap    fc VMware VMKCORE 
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fd Linux raid auto
1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX      bc Acronis FAT32 L fe LANstep    
1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix    be Solaris boot  ff BBT      
Partition type (type L to list all types): c
Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32 (LBA)'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

$ sudo fdisk -l /dev/loop0
Disk /dev/loop0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device    Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/loop0p1    2048 16777215 16775168  8G c W95 FAT32 (LBA)

$ sudo mkfs -t vfat /dev/loop0p1
 mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)

Vervolgens geven we in /etc/modprobe.d/usbgadget.conf de minimale parameters mee voor g_mass_storage:
code:
1
options g_multi file=/usbshare.img ro=0

De belangrijkste parameters voor g_mass_storage zijn file, removable, cdrom, ro en luns.
Hierbij is:
file=bestandsnaam|blockdevice
removable=0|1 Standaard 1 = ja
cdrom=0|1 Standaard 0 = nee tenzij één of meer cdroms wil emuleren
ro= 0|1 Standaard 0 tenzij het achterliggende bestand readonly is en als cdrom=1
luns=N Standaard 1 en specificeert het aantal logical units. Geef je twee bestandsnamen op bij file maar staat luns op 1 dan zal alleen het eerste bestand gebruikt worden.

En dan wordt het tijd om te testen door de module g_multi te laden:
code:
1
$ sudo modprobe g_multi

Is alles goed gegaan dan wordt op de host een USB-stick van 8 GiB zichtbaar. In de log op de Pi zie je dat de onderdelen van g_multi geladen worden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
$ dmesg | tail -n 21
[  65.931527] using random self ethernet address
[  65.931548] using random host ethernet address
[  65.969728] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[  65.969751] LUN: removable file: (no medium)
[  65.970047] LUN: file: /usbshare.img
[  65.970062] Number of LUNs=1
[  65.971623] usb0: HOST MAC 9e:24:65:b1:c8:43
[  65.973026] usb0: MAC d2:95:c9:62:75:98
[  65.981082] g_multi gadget: Multifunction Composite Gadget
[  65.981106] g_multi gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[  65.981113] g_multi gadget: g_multi ready
[  65.981131] dwc2 20980000.usb: bound driver g_multi
[  66.045852] dwc2 20980000.usb: new device is high-speed
[  66.114088] dwc2 20980000.usb: new device is high-speed
[  66.336422] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
[  66.491877] dwc2 20980000.usb: new device is full-speed
[  66.558093] dwc2 20980000.usb: new device is high-speed
[  66.830857] dwc2 20980000.usb: new device is high-speed
[  66.899169] dwc2 20980000.usb: new address 32
[  66.978538] g_multi gadget: high-speed config #1: Multifunction with RNDIS
[  66.978895] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): usb0: link becomes ready

Volgende: Netwerk booten van een Raspberry 4 12-'19 Netwerk booten van een Raspberry 4
Volgende: Pi Zero als smart USB-stick 2 11-'19 Pi Zero als smart USB-stick 2

Reacties


Door Tweakers user Shamalamadindon, maandag 16 december 2019 14:25

Pracktish vraagje, werkt via vnc verbinden een beetje bij jou? Bij mij kan ik nauwelijks ingelogd komen of de verbinding klapt.

Door Tweakers user synoniem, maandag 16 december 2019 19:11

Ik heb vnc nog niet geprobeerd. Screen en minicom werken goed tot nu toe.
Denk ook dat als je een grafische omgeving wilt dat dat voor een Pi Zero met 512Mb geheugen en 1 processor core iets teveel gevraagd is.

Reageren is niet meer mogelijk